Waarom deze 3 struikelblokken innovatie vaak belemmeren

      

Roadblock,-,Boulder,Blocks,A,Forest,Path.,On,A,Forest
Wie een positieve ROI nastreeft, moet er in eerste instantie voor zorgen dat de software daadwerkelijk wordt gebruikt en dat deze ook een directe of indirecte efficiëntiewinst oplevert.

Innovatie. Verandering. Change management.

Innovatie kan op twee manieren bekeken worden. Enerzijds is er innovatie als verbeteringstraject waarbij de business vanuit een andere invalshoek wordt bekeken. Dit brengt veelal nieuwe inzichten mee. Meer nog, het is een belangrijke groeifactor. Wat kan efficiënter? Waar zitten de verbetermogelijkheden? Wat kan geautomatiseerd worden? Veel bedrijven hebben dit ongetwijfeld op hun prioriteitenlijst staan.

Daarnaast is er ook innovatie in de hoedanigheid van een start-up. Een schitterend idee uitwerken of een geheel nieuw proces dat nog niet bestaat implementeren.

Echter, om deze innovatieve uitdagingen aan te pakken, botsen we regelmatig op digitale belemmeringen. De uitvoering wordt uitgesteld waardoor de effecten natuurlijk uitblijven.
Lees verder welke 3 struikelblokken innovatie het meest versperren en hoe je deze kan ombuigen.  

De kost is te hoog

Een verandering doorvoeren voor één onderdeel van de business heeft soms ook gevolgen voor andere divisies of processen. De scope van het project wordt daardoor direct veel omvangrijker en bijgevolg ook duurder. Zo is ook bij een start-up het budget vaak een groot struikelblok.
Dit hoeft echter niet zo te zijn. IT-projecten moeten niet altijd in een big-bang aanpak geïmplementeerd te worden. Integendeel, het is beter om te starten met een wel afgebakend onderdeel. Grote allesomvattende big-bang projecten verplichten projectmedewerkers om vooraf keuzes te maken waarvoor ze de kennis, data en/of ervaring op dat ogenblik ontbreken. Klein beginnen en dan verder uitbouwen, laat toe de innovatie te implementeren in hapklare onderdelen. Er kan zo makkelijk bijgestuurd worden tijdens het proces. Bovendien laat deze werkwijze toe om, tenminste een deel van het project, veel sneller beschikbaar te maken en zo feedback van gebruikers of klanten te verzamelen voor het verdere verloop. Het geheel wordt overzichtelijker én het is economischer.

Het draagvlak is ontoereikend

Systemen automatiseren heeft een grote impact op de business zelf, maar ook op de gebruikers. Bedrijven ondervinden regelmatig weerstand tegen verandering. Deze ontstaat door eerdere aanpassingen die weinig verbetering brachten, door het extra werk om het nieuwe proces aan te leren, of gewoon omdat er tegenkanting is tot verandering tout court.

Nog te vaak worden software applicaties gemaakt vanuit het perspectief van het management. De manager heeft data nodig, dus moeten de werknemers deze zonder meer invullen. Change management wordt ingezet om werknemers te overtuigen.  

Goede software applicaties vertrekken echter vanuit het perspectief van de gebruikers en zorgen ervoor dat deze voordeel halen uit het gebruik. Een goede user experience is dan een nodige maar onvoldoende voorwaarde. De gebruiker moet ook voordeel halen uit het gebruik van de applicatie. Dat vraagt wel betrokkenheid van de gebruikers en flexibiliteit van de ontwikkelaars.

De mogelijkheden worden onderschat

Om een systeem te automatiseren, worden bestaande software pakketten onderzocht. Meestal hebben die een beperkte toepasbaarheid, of dienen er nog heel wat aanpassingen door consultants te gebeuren om ze te laten werken zoals gewenst. Vaak blijkt uiteindelijk niet alles mogelijk te zijn waardoor het resultaat een suboptimaal systeem is.

Soms kan het ontwikkelen van een stuk software op maat om bestaande pakketten te verbinden al veel verbetering brengen. Dit verandert uiteraard niets aan de gebruiksvriendelijkheid van de standaard pakketten.

Wanneer je kiest om een aantal processen op maat te laten ontwikkelen, zijn de mogelijkheden zo goed als onbeperkt. Je kan er dan voor zorgen dat alle gebruikers genoeg voordeel halen uit de applicatie.

Maatwerk software wordt door veel bedrijven gezien als duur en moeilijk te onderhouden. Dat is een achterhaalde opvatting. Zeker nu bijna alle standaard applicaties eerst door dure consultants moet worden geconfigureerd voor jouw bedrijf. Onderschat ook de licentiekosten per gebruiker per jaar niet.

Wie een positieve ROI nastreeft, moet er in eerste instantie voor zorgen dat de software daadwerkelijk wordt gebruikt en dat deze ook een directe of indirecte efficiëntiewinst oplevert. Innovatieve bedrijven kiezen dan ook vaker voor software op maat waar het hen een voordeel oplevert.

Bent u een innovatieve changer? En wilt u graag uw grensverleggende idee door een expert laten bekijken? Pitch ons uw verhaal. Contacteer ons op info@coteng.com of +32 3 326 43 13