Unieke problemen vragen unieke software.

      

Colorful,Clothespin,Against,Of,Ordinary,Clothespin,Abstract,Vision,Be,Different,
Een bedrijf dat zich differentieert tov andere bedrijven, of dat innoveert zal dat ook met bepaalde delen van zijn IT moeten doen.

Niet elke bedrijf is hetzelfde. Waarom zou je dan software gebruiken die voor elke bedrijf hetzelfde is?

Standaard software is goed als die exact doet wat je nodig hebt en dus zorgt voor efficiëntiewinst of nieuwe opportuniteiten mogelijk maakt. Je hoeft het warm water niet opnieuw uit te vinden.

Wanneer je bedrijf net wat anders is dan alle andere bedrijven dan wordt het aanpassen en hetzelfde doen als al die andere bedrijven. Vaak is dat zinnig maar even vaak heeft een bedrijf in een bepaald domein een unieke manier van werken en dan zal standaard software jouw manier van werken niet efficiënt ondersteunen.

Consultants zullen erop wijzen dat standaard software meestal kan worden ‘geconfigureerd’ om ALLES te kunnen. Als dat al waar is, dan geldt ook hier, “matig presteren in alles, uitblinken in niets”.

Tenzij..tenzij je vertrekt van wat je uniek maakt en je software op maat laat maken voor die zaken waarin je je differentieert van je concurrent. Dat kost vaak niet meer en je hebt exact wat je nodig hebt om je te blijven differentiëren van je concurrent.

Voor unieke bedrijven schrijven we unieke software.