Hoe Parlangi van prototype naar betrouwbaar platform is uitgegroeid

      

Parlangi screens
Een slimme architectuur maakt flexibiliteit in het verder uitbouwen van de applicatie mogelijk op een kostenefficiënte manier.

Ongedwongen talen leren

Parlangi verbindt mensen. Meer bepaald verbindt Parlangi ‘junior’ anderstaligen met ‘senior’ mentoren die hun moedertaal spreken.  De junior leert de taal in een ongedwongen sfeer én de mentor heeft zinvol sociaal contact. Ondertussen hebben scholen, maar ook overheidsdiensten zoals VDAB en gemeentebesturen Parlangi ontdekt als talen-leerplatform.

Coteng was al bij de start betrokken bij dit project. Zoals bij vele startups, maar in het bijzonder bij Parlangi als coöperatieve onderneming, was het budget bij aanvang beperkt. De uitdaging was om senioren een gebruiksvriendelijk platform met videoverbindingen aan te bieden. Daarbij zouden junior en mentor via een databank op basis van taal en interesses gekoppeld worden. Gebruikers moesten op een eenvoudige manier videosessies kunnen afspreken en inplannen in een online agenda.

Slimme en flexibele architectuur

In eerste instantie werd een prototype opgezet om het concept uit te proberen met ‘echte’ studenten en senioren maar ook om investeerders te overtuigen. In dergelijke startup projecten is het belangrijk om een architectuur te ontwerpen die de nodige flexibiliteit in de toekomst toelaat. Zo kan je je product verbeteren met de feedback die je krijgt. Tegelijk moet het geheel continu schaalbaar zijn naarmate de startup groeit (door opschaling over verschillende servers).
Om de ontwikkelingskosten laag te houden is er in dit project zoveel mogelijk gewerkt met bestaande bibliotheken. Voor Parlangi is het belangrijk dat ze eigenaar worden van de sourcecode die Coteng oplevert, maar ook dat ze die zelf actief kunnen beheren. Een beperkt aantal pagina’s wordt namelijk door vrijwilligers van Parlangi beheerd.

Kostenefficiënt groeien

Met de feedback van het prototype werd de huidige versie van de user interface ontworpen en geïmplementeerd. Deze heeft tot doel zowel de oudere als de jongere generatie vlot met het platform te laten werken. Dat heeft geleid tot een aantal specifiek op maat gemaakte componenten. 

De goed doordachte architectuur zorgde ervoor dat geleidelijk aan ook meer functionaliteiten konden worden toegevoegd naarmate de ervaring en het budget groeide. Zo kon het platform verder uitgebouwd worden om ook voor andere doelgroepen ingezet te kunnen worden. Recent zijn zowel de VDAB als verschillende gemeentes gestart met het gebruik van het Parlangi platform voor hun integratie- en taalprogramma’s. Daarvoor is een dashboardmodule toegevoegd die een coördinator toelaat de progressie van de deelnemers in het traject op te volgen.   

Omdat niet alle senioren toegang hebben tot een computer en studenten tegenwoordig liever met GSM of tablet werken is er nu ook een iOS en Android versie van de applicatie beschikbaar.

Voor meer info over Parlangi: www.parlangi.net