Hoe de juiste digitale tools het werkplezier positief beïnvloeden

      

coteng5
Een digitale transformatie zonder adoptie is weggegooid geld. Een systeem dat de gebruikers echt helpt hun taak beter of sneller te doen is de beste garantie op een hoge adoptiegraad.

Uiteraard wil elk bedrijf haar medewerkers tevreden houden. Met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt staat dit nog hoger op de prioriteitenlijst dan ooit. Wist je dat ook digitale tools de medewerkerstevredenheidsscore beïnvloeden?

Hogere productiviteit door procesoptimalisatie   

Velen zullen het herkennen. Binnen een bedrijf of afdeling wordt gewerkt met verschillende systemen die niet ‘praten’ met elkaar. Hierdoor voeren medewerkers herhaaldelijk dezelfde data in meerdere programma’s in of staat een klantennaam in systeem A anders geschreven dan in systeem B. Wat ook frequent voorkomt, is een referentie opzoeken in systeem A, om die vervolgens te kopiëren in een ander systeem. Het zal je job maar zijn om dit elke dag 100 keer te moeten doen. En dan hebben we het nog niet gehad over de spreadsheets die wekelijks of maandelijks moeten worden gemaakt om data uit verschillende systemen te kunnen consolideren.

Repetitieve taken en deze met weinig toegevoerde waarde van de medewerker automatiseren loont op drie vlakken: hogere productiviteit, minder human error, meer tevreden en gemotiveerde medewerkers. In productieomgevingen is het sinds de opmars van ‘Lean’ bekend dat continu verbeteren op basis van de input van de teamleden rendeert.

Doordachte digitale transformatie loont

Momenteel zijn veel bedrijven hun bedrijfsprocessen aan het digitaliseren of zelfs een heuse digitale transformatie aan het ondergaan. Na dit intensieve proces is het zaak dat de nieuwe programma’s ook daadwerkelijk gebruikt worden. Regelmatig blijkt het tegendeel waar.

Nieuwe systemen worden niet altijd gebruikt zoals vooropgesteld. Medewerkers houden vast aan de oude manier van werken (bv spreadsheet). Of de systemen zijn niet voldoende performant of gebruiksvriendelijk waardoor ze tijd verliezen. Hierdoor raken gebruikers al snel ontmoedigd en voelen zich onbegrepen. Het management wordt dan gefrustreerd door de lage adoptie.

Het is dan ook ultrabelangrijk om de medewerkers voldoende te betrekken bij het optimaliseren van digitale bedrijfsprocessen. Niet om hen een vals gevoel van betrokkenheid te geven, maar om ervoor te zorgen dat ook zij voordeel hebben bij het nieuwe systeem en adoptie vanzelfsprekend wordt.

Focus op de gebruikers

In het verleden aanvaardden werknemers, of B2B klanten veel gemakkelijker systemen die niet gebruiksvriendelijk waren. Door de digitalisatie van de B2C wereld, waar gebruiksgemak en “customer experience”  belangrijker zijn geworden dan product en prijs, hebben werknemers geleerd dat gebruiksvriendelijke systemen wel degelijk mogelijk zijn. Ze gebruiken ze namelijk dagelijks! Kijk welke inspanningen banken doen om apps te maken die het leven van hun klanten vereenvoudigen. De vraag waarom bedrijven dit niet doen voor hun eigen werknemers wordt al gesteld. Investeren in goede gebruiksvriendelijke systemen voor de werknemers zal in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt niet alleen zorgen voor meer werktevredenheid, maar zal, wanneer goed aangepakt, ook leiden tot een betere ROI.