Coteng krijgt subsidie van de Europese Unie voor de ontwikkeling van een optimalisatietool voor offshore windplanning

      

Otary onderhoudsteam seamade windmolenpark
Het hart van de applicatie wordt een digital twin van het windpark die de output van het park simuleert op basis van alle parameters die door de operator zijn ingesteld.

Otary is een Belgische offshore windenergie producent die momenteel 796 MW bezit en exploiteert (100 offshore windturbines, 3 offshore substations en onderzeese kabels) verspreid over 3 concessies in het Belgische deel van de Noordzee.  

Otary is betrokken bij de ontwikkeling van next generation digitale methodologieën om de prestaties te verbeteren, de stabiliteit van het elektriciteitsnet te vergroten en de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren door middel van real-time data-ondersteunde beslissingen. In deze context werkte Otary aan deep-learning methoden om de verwachte productie van individuele turbines in real-time te bepalen.

Innovatieproject van de EU

Het business support team zag de noodzaak om deze kennis over te dragen aan de asset management en operations teams zodat deze productieprognoses kunnen worden omgezet in bruikbare resultaten in de vorm van een geoptimaliseerde planningstool voor de exploitatie- en onderhoudsactiviteiten.

Daarom werd een “open uitdaging” gepubliceerd via ELBE Eurocluster (Europe Leaders of Blue Energy Eurocluster). Uit de verschillende aanvragen werd het voorstel van Coteng geselecteerd om financiering te ontvangen van de Europese Unie voor dit innovatieproject.

Offshore Wind Planning Optimalisatie tool

Het doel van het project is om een Offshore Wind Planning Optimalisatietool te ontwikkelen die rekening houdt met real-time productievoorspelling en wijzigende omgevingsfactoren. Het plannen van offshore werken is momenteel een handmatig proces, waarbij de weer condities en weersvoorspellingen worden geanalyseerd (wind, golven, deining, richting, kans op mist, bliksem, enz.) en vergeleken met de operationele limieten van schepen en apparatuur. Tijdens deze controles controleert het team of er reserveonderdelen, middelen en materialen beschikbaar zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Als laatste controle wordt het voorspelde productieverlies beoordeeld op parkniveau om te beslissen of de werken al dan niet zullen worden uitgevoerd. De huidige “state-of-the-art” planningstools richten zich voornamelijk op inventarisatie, belangrijkheid van werkzaamheden en planning van de technici en niet op de beperking van productieverlies, wat een kritieke factor is voor operationele windparken. Het proces is gedeeltelijk gedigitaliseerd, maar omvat nog steeds veel verificaties en controles die geen optimalisatie en snelle updates mogelijk maken gezien de snel veranderende weersomstandigheden.

Digital twin

De nieuwe tool wordt een webapplicatie die gegevens verzamelt uit verschillende bronnen en deze presenteert in een gebruiksvriendelijke interface waarmee een operator verschillende scenario’s kan simuleren of een optimalisatieproces kan starten. Het hart van de applicatie wordt een digital twin van het windpark die de output van het park simuleert op basis van alle parameters die door de operator zijn ingesteld. De optimalisatie bestaat uit het berekenen van de output van het park voor de verschillende waarden van de parameters binnen de beperkingen die door de operator zijn gedefinieerd.

Dit project maakt deel uit van het ELBE EUROCLUSTER-project (GA- 101074230), dat financiering heeft ontvangen van het COSME-programma van EISMEA (oproep SMP-COSME-2021-CLUSTER).

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of EISMEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Foto: Otary